Sterke kvinner i Vikna-historien

Sterke kvinneskikkelser i Vikna-historien trer fram under Skreifestivalen

Gjennom århundrene har mange kvinnfolk ”med fota under” levd på Namdalskysten. Dette er sterke kvinner som vi vil dra fram i lyset for å sette fokus på kvinneskikkelsene i kystkulturen vår. Dette er kvinnfolk vi kan være stolte av har levd her, og at de er en del av vår historie. Kvinnene måttte være sterke for å overleve her ute. De satt hjemme med angsten hver gang forsørgeren dro ut på havet, og de visste ikke om mannen noen gang kom tilbake.

Ved å få fram kvinnene sin historie gir dette et bidrag til ny kunnskap om oss selv, stolthet og ikke minst kan det være identitetsbyggende for dagens kystsamfunn når vi kjenner til  forholdene de levde under, helse, ansvaret de hadde for familie og buskap, fiskarbonden m.m.

Vi har presentert én ny kvinne for hvert år. I 2014 vil to kvinner som levde på samme tid gi oss innblikk i hvordan det var på begynnelsen av 1900-tallet.

Presentasjonen av de sterke kvinneskikkelsene er en del av den offisielle åpningsseremonien av Skreifestivalen. I år vil den foregå i Berggårdstunet fredag 28. mars kl. 12.00.

Det er Kjellrun Åsgard som har samlet hiatoriene om disse driftige kvinnene gjennom et samarbeid med Kysthotellet Rørvik, som har kalt opp rom etter personene.

Det er Barbro Langøien Gravseth som har spilt adelskvinnen Guron i Borgem, Barbro Hasfjord (som ble brent på bålet som heks) og losen Sjø-Sara. Rollene som undersåtten til Guron i Borgem, venn til Barbro Hasfjord og fisker i lag med Sjø-Sara er ivaretatt av Ulf Grande.

Kvardagskvinnfolkan Olda og Oline er gestaltet av  Berit K. Fjær Rauø og Barbro Langøien Gravseth. Sykepleieren er spilt av Grethe Johansen.

Indianna Rasmusdatter Haraldsø er spilt av Barbro Langøien Gravset og besøkende er Ole Olsen spilt av Ulf Grande.