Adelskvinnen Guron i Borgem

Guron i Borgem – «Borgunda»

Av Kjellrun Åsgard

Historien om denne sterke kvinnen er ei fortelling om adelsfamilien fra København som på 1500-tallet måtte forlate Danmark da kongen inndro de adelige priviegier til alle som ikke var født i landet. De kom til Ytri Halfa (Ytre Namdal) og Borgund (Borgan) hvor hennes mann, adelsmannen Siggur, etter hvert fikk mange mennesker i arbeid og hadde mange skip. Etter at husbonden døde under et forlis på veg til Liverpool med varer, overtok hun ansvaret for forretningene som ble drevet fra øya Borgan utenfor Vikna.

Guron ble kalt Borgunda, som øya hun bodde på. Til Skreifestivalen kom hun kun i følge med sin enestående dyktige og trofaste undersått, Benoni Ingebrektso.

Presentasjonen av «Guron i Borgem» har vært mulig med bidrag fra Vikna kommune og Kysthotellet Rørvik.