Vikna-heksa Barbro Hasfjord

Barbro Hasfjord

Av Kjellrun Åsgard

Når en skal fortelle historien om Barbros liv, er det lite fakta å holde seg til. Det kan vel heller sies at en vet mer om hennes død. Hun vart brent på bålet for trolldom i 1648. Dette er dokumentert i «Thingvidne» av 20. februar 1649, der det blir bekreftet av seks «ædsvorne laugrettemænd» fra Vikna at det «aldeles intet» fantes etter Barbro Hasfjord som kunne betale bøddelen som utførte henrettelsen av henne.

Disse har bidratt til å finansiere presentasjonen av den sterke kvinneskikkelsen Barbro Hasfjord: Vikna kommune og Fiskarlaget Midt-Norge.