Kontakt

Skreifestivalen SA

Skreifestivalen har siden den spede starten med skreidagen i 1998 vært et samarbeidsprosjekt mellom barnehagene i Ytre Namdal, grunnskolen i Vikna, Kystmuseet i Nord-Trøndelag/Norveg – Senter for kystkultur og kystnæring), lokale teaterlag, lag/foreninger, enkeltaktører og med lokalt næringsliv med i spissen. Vikna næringsforening (nå Namdalskysten Næringsforening) har vært «eier» av festivalen. I 2012 ble det stiftet et nytt foretak, Skreifestivalen SA, som bl.a. flere av medlemsbedriftene i næringsforeningen er andelshaver i. Skreifestivalen SA arrangerer Skreifestivalen og Hurtigrutas Dag.

Flere formål

Målet med Skreifestivalen er bl.a. å skape trivelig miljø for alle aldersgrupper av lokalbefolkningen og tilreisende. Vi har mål om at festivalen også bidrar til refleksjon og diskusjon når det gjelder betydningen fiskeriene har for landet og vår region, hva det bidrar med av arbeidsplasser (direkte og indirekte), fiskerens levekår, bruken av ressursene i havet, fiskerfamilienes levekår, verdiskapingen for lokalsamfunnet m.m. – men ikke minst gode måltid og opplevelser!

Skreifestivalen SA tilrettelegger de ulike arrangementene samlet, og står også som arrangør av flere av dem.

Styret i Skreifestivalen SA fra 07.06.16:

  • Dag Roar Opdal, styreleder
  • Jørgen Gaare Mathisen, nestleder
  • Anne Grete Walaunet, styremedlem
  • Erik Fløan, styremedlem
  • Anne Grethe Eriksen, styremedlem

Kontakt oss via skjemaet nedenfor, og du hører fra oss.

Kontakt styret

Historie SKREIFESTIVALEN

Skreifestivalen startet med en enkel skreidag i 1998. Dette ble en kjempesuksess, og i årene etter har vi videreutviklet festivalen og den har noen år også gitt publikum anledning til å oppleve et levende fiskevær midt under skreifisket i Viknaværene, som er det største skreifiske etter Lofotfisket.