Hotell

Det er mange overnattingssteder på Namdalskysten – fra hotell til camping.

Ved behov for overnatting under Skreifestivalen, kontakt

Kysthotellet Rørvik

Kysthotellet Rørvik

Kysthotellet Rørvik eller ring 74 36 66 00