Skreifestivalen 2021 er avlyst

Plakat Skreifestival 2021 - avlyst

Skreifestivalen 2021 ble planlagt med bakgrunn i smittesituasjonen for covid-19, og med en svært nedskalert versjon der vi ville satse på et godt utendørsarrangement lørdagen.

Bakgrunnen for at arrangementet avlyses er smittesituasjonen i Norge, og da spesielt de siste dagers utvikling med de muterte virusvariantene fra Storbritannia og Sør-Afrika, som er vesentlig mer smittsomme enn det opprinnelige covid-19-viruset. Denne smitten har medført store konsekvenser for folk og bedrifter flere steder i Norge (sist i Trondheim).

Styret i Skreifestivalen SA finner det derfor ikke forsvarlig å gjennomføre årets festival. Dette med tanke på at innbyggerne ennå ikke er vaksinerte, samt de potensielt store konsekvensene et smitteutbrudd vil ha for næringslivet i regionen.

Styret i Skreifestivalen håper å komme sterkere tilbake med mat- og kystkulturarrangement Skreifestivalen i 2022.